Profesionalni program

Dizajn enterijera

Trajanje programa: 6 - 8 meseci (dostupan i On Line)

Dizajner enterijera osmišlja i realizuje grafičke projekte stambenih prostora. Odlično poznaje stilove, trendove, materijale i gotove proizvode i zna kako da ih uklopi i predstavi kako u digiralnoj formi tako i putem crteža rađenog rukom.

Obrazovni profil

Dizajner enterijera u projektantskim studijama i firmama, projektant unutrašnjeg prostora

Program

Dizajn enterijera I

Sticanje osnovnog, teorijsko-praktičnog znanja, upoznavanje sa elementima projektovanja i tehnikama primene kreativnosti. Izučavaju se sledeće oblasti:

 • Projektovanje
 • Dizajn svetla
 • Teorija boje i analiza prostora
 • Trendovi
 • Kompjuterska grafika i opisna geometrija
 • Tehnički crtež
 • Radionica

Dizajn enterijera II

Upoznavanje sa naprednim tehnikama projektovanja i izrada projekta. Izučavaju se sledeće oblasti:

 • Dizajn svetla
 • Dizajn nameštaja
 • Tehnologija materijala
 • Materiajali i tehnike za uređenje unutrašnjeg prostora
 • Autocad 2D
 • Radionica

Profesionalni program za dizajn enterijera je u Palermu organizovan u saradnji sa firmom Eureka Engineering.

Za dodatne informacije o profesionalnom programu za dizajn enterijera škole Istituti Callegari popunite formular sa strane.

Ostali programi: