Profesionalni program

Realizacija odevnih predmeta

Trajanje programa: 6 - 8 meseci

Konfekcionar se bavi kompletnom realizacijom odeće i njenom nosivošću. Poseduje specifična znanja iz ove oblasti zahvaljujući kojima zna da izabere materijale i tehnike koji najbolje odgovaraju opremi koju poseduje firma.

Obrazovni profil

Krojač u malim i srednjim preduzećima, konfekcionar u velikim preduzećima

Program

Realizacija odevnih predmeta I

Upoznavanje sa tehnikama izrade odeće i usvajanje principa konfekcije i obrade tkanine. Izučavaju se sledeće oblasti:

  • Postavljanje šnitova i ušteda materijala
  • Krojenje
  • Merceologija tekstila
  • Radionica

Realizacija odevnih predmeta II

Usvajanje tehnika iz oblasti industrijske i zanatske konfekcije ženskih odevnih predmeta. Izučavaju se sledeće oblasti:

  • Merceologija tekstila
  • Postavljanje šnitova i ušteda materijala
  • Krojenje
  • Industrijska konfekcija
  • Radionica, ženski odevni predmeti

Za dodatne informacije o profesionalnom programu za realizaciju odevnih predmeta škole Istituti Callegari popunite formular sa strane.

Ostali programi: