Specijalizacija

Modni dizajn
Digitalna stilizacija

Trajanje programa: 2 - 3 meseca

Specijalizacija iz modnog dizajna u školi Istituti Callegari omogućava studentima usvajanje znanja i tehnika neophodnih za digitalnu stilizaciju počev od praktičnog rada na projektu koji se radi na zadatu temu.

Cilj praktičnog rada je stvaranje kolekcije pomoću namenskih kompjuterskih programa za crtanje odevnih predmeta koji omogućavaju crtanje figure, upotrebu boja i tkanina, izradu tehničkih crteža.

Obrazovni profili

Kreator modne kolekcije u okviru modnog studija

Za dodatne informacije o specijalizaciji za modni dizajn škole Istituti Callegari popunite formular sa strane.

Ostale specijalizacije