Saradnja

Škola Istituti Callegari i firma Eureka Engineering u Palermu

Škola Istituti Callegari ima blisku teritorijalnu saradnju sa firmom Eureka Engineering: na obrazovnom planu ova saradnja unapređuje tehničku vrednost specijalizovanog programa Interior design koji se sprovodi u predstavništvu u Palermu.

Od 2002. godine firma Eureka Engineering postaje istorijski Autodesk Training Center (ATC) u Palermu. Osim toga predstavlja i Autodesk Certified Center (ACC) kao i jedini visokoobrazovni centar na Siciliji certifikovan za programe Adobe (AATC) i Rhino-McNeel (ARTC).

Firma Eureka Engineering je 2006. i 2008. godine nagrađen kao najbolji Autodesk Training Center u Italiji.

Jedini je zvanični ATC saradnik Udruženja arhitekata i inženjera Palerma.
Jedini je ATC saradnik Arhitektonskog fakulteta u Palermu koji ima svoje učionice unutar samog fakulteta. Istovremeno je i jedini je ATC na Siciliji koji zapošljava veliki broj certifikovanih profesora, stručnjaka i priznatih profesionalaca u ovoj oblasti.

Brunelle Ilse Francesca Mangano Gianni Stabile